Betekintés az óvoda életébe

Kedves Érdeklõdõ!
Tisztelettel köszöntjük azokat,
akik óvodánk iránt érdeklõdnek.
Három csoportos óvodánk városunk szívében, egy csendes,
biztonságos közben helyezkedik el,
a "történelmi kõfallal" határolva.


Óvodánkban 90 kisgyermekrõl
7 óvodapedagógus, 3 dajka néni és 1 pedagógiai asszisztens gondoskodik.
Nyitvatartásunk: 6-17 óráig tart.


Hitvallásunk:
A gyermekek okos szeretetben, érzelmi biztonságban,
tiszteletben, családias közösségben, szabad légkörben sok szép
gazdag élménnyel töltsék el óvodás éveiket nálunk, gyermekszeretõ,
jó szaktudású nevelõk gondoskodásában.


A Csibe csoport, Csipet-csapat és Ficánka
elnevezésû csoportok termei otthonos, barátságos, derûs
hangulatot árasztanak. Bensõséges kuckók, galériák csábítják
a gyerekeket az elmélyült játékba, változatos tevékenységekre.
Az épületet ölelõ tágas udvar ideális környezet a gyerekek
számára, virágokkal, zöldterületeivel, árnyas fáival jó
közérzetet biztosítanak.


Korszerû fajátékaink (csónak, ökrösszekér, palincs, vár csúszdával stb.),

sószobánk valamint  a fűthető medence a gyermekek kedvencei.
Helyi nevelési programunk átfogja az óvodáskor teljes
nevelõ-fejlesztõ munkáját.


Céljaink:
• az egyetemes keresztyén értékek megismertetése, elmélyítése
a nevelés, gondozás által,
• a családi nevelést kiegészítve a 3-7 éves korú gyerekek
nyugodt, harmonikus személyiség fejlõdésének elõsegítése,
• sokoldalú képességfejlesztés biztosítása,
• az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével
környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtõ,
iskolai életmódra alkalmassá váló gyerekek útra bocsátása,
• a néphagyományõrzés beépítése az óvodai életbe.


A hetirend tevékenységei:
- hitre nevelés 

- mese-vers (anyanyelvi nevelés)
  - énekes játékok (zenei nevelés)
  - rajz, mintázás, kézimunka
  - mozgásos játékok (testi nevelés)
- környezet megismertetése,
  - matematikai felfedezések.


A játékot, mint a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztõbb
tevékenységét, ami színtere a tanulásnak,
az ismeretszerzésnek egyaránt, nevelõmunkánk
leghatékonyabb eszközének tekintjük.


Játékeszközeinket folyamatosan fejlesztjük alapítványunk
bevételeibõl, pályázatok által.


Óvodánkban a tanulás (képességfejlesztés) folyamatos, az
egész nap folyamán adódó helyzetekben, -játékban, sétán,
kiránduláson, óvó által kezdeményezett és irányított
tevékenységekben valósul meg.


Többségében vegyes életkorú csoportokkal mûködünk,
így mód van a testvérek, különbözõ korú barátok
együttnevelésére, mint egy nagy családban.


Az óvodás évek alatt ugyanazok az óvók
foglalkoznak a gyerekekkel, akik beszoktatták õket.


Az óvodai evangélikus hitrenevelést ökumenikus nyitottsággal intézményünk lelkészasszonya, Nagy Ervinné és az óvodapedagógusok végzik.

 

Tehetséggondozást és felzárkóztatást segítő egyéb alkalmaink:

- Bozsik program

- Alapozó mozgásterápia (Okos-torna)

- Vízhez szoktató úszásoktatás

-          Gyermek tánc –néptánc zenei foglalkozások

-          Ismerkedés az angol nyelvvel („angolka”)

-         Interaktív tábla használata

- Ovifoci, HFC Klubbal együtt szervezve

 

Ezen kívül szükség szerint délelőtt ingyenes foglalkozásokon vehetnek részt nagycsoportos óvodásaink:

·        logopédia, fejlesztőpedagógia - a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek közreműködésével


Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink:
Teremtés Ünnepe, Dióverõ, Mikulás-várás, 

Advent, Gyermekek Karácsonya, Farsang,

Húsvéti készülődés, Anyák köszöntése, Pünkösd, Gyermeknap, Évzáró.


Kapcsolat a családdal:
Az együttmûködés terén törekszünk a bizalomra épülõ
család-óvoda kapcsolat kialakítására, a partneri viszonyban
szem elõtt tartva a szülõk elsõdleges jogát a nevelésben.